1.3 Zawory równoważące

1.3.1 Regulacja statyczna układów grzewczych i chłodniczych

1. V5000 Zawór równoważąco-odcinający Kombi-3-plus (czerwony)
Zawór równoważący z możliwością pomiaru na zasilaniu. Może współpracować z równoważącym zaworem regulacyjnym V5010 Kombi-3-plus niebieskim na powrocie. Do wodnych instalacji grzewczych i chłodzących.
więcej...
2. V5010 Zawór równoważąco-odcinający Kombi-3-plus (niebieski)
Zawór równoważący na powrocie. Może współpracować z równoważącym zaworem regulacyjnym V5000 Kombi-3-plus czerwonym na zasilaniu. Możliwość pracy z regulatorem V5012 jako automatyczny regulator różnicy ciśnienia.
więcej...
3. V5032 Zawór równoważąco-odcinający Kombi-2-plus (niebieski)
V5032 Kombi-2-plus jest zaworem równoważącym montowanym na powrocie z dodatkową funkcją odcięcia. Stosowany jest w systemach ze zmiennymi i stałymi przepływami, do ręcznego równoważenia przepływu. Zazwyczaj wykorzystywany do regulacji...
więcej...
4. V5022 Ręczny zawór równoważący Kombi-1, DN15
Zawór Kombi-1 V5022 jest statycznym, nastawnym zaworem równoważącym z funkcją odcięcia. Jest odpowiedni do stosowania w układach o zmiennym i stałym przepływie do ręcznego równoważenia przepływu oraz do zrównania oporów w całym układzie....
więcej...
5. V6000 Zawór równoważący kołnierzowy Kombi-F-II
Zawór równoważący Kombi-F-II z nastawą wstępną i funkcjami regulacji i odcięcia jest przeznaczony do montażu na głównych przewodach instalacji. Zawory Kombi-F-II posiadają funkcje: odcinania, nastawy wstępnej i pomiaru. Dla wodnych...
więcej...

1.3.2 Regulacja dynamiczna układów grzewczych i chłodniczych

6. V5012C Regulator przeponowy Kombi-DP
Regulator przeponowy do rozbudowy zaworów V5010 Kombi-3-plus niebieski i V5032 Kombi-2-plus w automatyczny zawór równoważący. Może być montowany pod ciśnieniem już po wcześniejszym odbiorze instalacji.
więcej...
7. V5001PY - Kombi-Auto - Zawór z regulacją ciśnienia różnicowego
Regulator ciśnienia różnicowego V5001P stosowany jest w celu równoważenia ciśnienia hydraulicznego w instalacjach grzewczych i chłodniczych w budynkach mieszkalnych oraz komercyjnych. Regulator Kombi-Auto przeznaczony jest do montażu na...
więcej...
8. V5001S - Kombi-S Zawór odcinający
Zawór odcinający V5001S stosowany jest w wodnych instalacjach grzewczych i chłodniczych w budynkach mieszkalnych oraz komercyjnych. Zawór może być zainstalowany zarówno na przewodzie zasilającym jak i powrotnym. Zawór montowany na zasilaniu...
więcej...
9. V5003FY - Kombi-VX Regulator przepływu z automatyczną funkcją równoważenia hydraulicznego
Zawór V5003F Kombi-VX jest regulatorem przepływu z automatyczną funkcją równoważenia hydraulicznego. Zawór ten ma zastosowanie w instalacjach grzewczych i chłodniczych utrzymując stały przepływ niezależnie od zmieniającego się ciśnienia...
więcej...
10. V5004TY Kombi-QM (DN15 - DN25) Zawór równoważąco-regulacyjny - gwint wew.
Zawór V5004T Kombi-QM (PICV) jest zaworem równoważąco- regulacyjnym niezależnie od zmian ciśnienia w systemie. Jest kombinacją regulatora przepływu oraz zaworu regulacji temperatury w pełnym zakresie skoku i z pełnym autorytetem. Wyposażony...
więcej...
11. V5004TY Kombi-QM (DN20 - DN32) Zawór równoważąco-regulacyjny - śrubunki
Zawór V5004T Kombi-QM (PICV) jest zaworem równoważąco- regulacyjnym niezależnie od zmian ciśnienia w systemie. Jest kombinacją regulatora przepływu oraz zaworu regulacji temperatury w pełnym zakresie skoku i z pełnym autorytetem. Wyposażony...
więcej...
12. V5004TY Kombi-QM (DN40 - DN65) Zawór równoważąco-regulacyjny - kołnierzowy
Zawór V5004T Kombi-QM (PICV) jest zaworem równoważąco- regulacyjnym niezależnie od zmian ciśnienia w systemie. Jest kombinacją regulatora przepływu oraz zaworu regulacji temperatury w pełnym zakresie skoku i pełnym autorytetem. Wyposażony...
więcej...
13. V5004TF Kombi-QM (DN50 - DN150) Zawór równoważąco-regulacyjny- kołnierzowy
Zawór V5004T Kombi-QM (PICV) jest zaworem równoważąco- regulacyjnym niezależnie od zmian ciśnienia w systemie. Jest kombinacją regulatora przepływu oraz zaworu regulacji temperatury w pełnym zakresie skoku i pełnym autorytetem. Wyposażony...
więcej...
14. V5005TY – Kombi FCU zawór równoważąco- regulacyjny
Zawór V5005T Kombi-FCU (PICV) jest zaworem równoważąco-regulacyjnym niezależnie od zmian ciśnienia w instalacji. Zawór jest kombinacją regulatora przepływu oraz zaworu regulacyjnego w pełnym zakresie skoku i autorytetem. Sterowany siłownikiem...
więcej...
15. V5006T - Zawór równoważąco-regulacyjny (PICV)
Zawór V5006T Kombi-QM to niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny (PICV). Łączy w sobie regulator przepływu oraz zawór regulacji temperatury w pełnym zakresie skoku i z pełnym autorytetem. Wyposażony w siłownik Kombi-QM umożliwia regulację...
więcej...
16. V5007 - Kombi PICV - Zawór równoważący i regulacyjny niezależny od ciśnienia
V5007 to zawór regulacyjny niezależny od ciśnienia (PICV). Łączy on w sobie regulator przepływu i pełno-zakresowy regulator temperatury. Wyposażony w siłownik Kombi-PICV umożliwia regulację temperatury w całym zakresie skoku.
więcej...
17. V7000 - Regulator ciśnienia różnicowego kołnierzowy
Regulator ciśnienia różnicowego V7000 Kombi-Auto jest stosowany do automatycznego równoważenia hydraulicznego w instalacjach ogrzewania i chłodzenia w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Powinien być montowany na przewodzie powrotnym. Zawór...
więcej...

1.3.3 Zawory równoważące do cyrkulacji c.w.u

18. V1800 Zawór równoważący cwu Alwa-Kombi-4
Zawór dławiąco-odcinający do ciepłej wody użytkowej do montażu na przewodzie cyrkulacyjnym w celu zrównoważenia instalacji. Zawór może pracować jako zawór dławiący z nastawą wstępną w regulacji statycznej lub w regulacji dynamicznej...
więcej...
19. Alwa-Comfort (V18xx) Zawór równoważący w cyrkulacji poziomej ciepłej wody użytkowej
Zawór Alwa-Comfort jest stosowany jako zawór dławiący do równoważenie hydraulicznego w poziomych instalacjach ciepłej wody użytkowej. Dzięki małemu przepływowi < 0.1 m3/h, zawory Alwa-Comfort mogą być montowane na poziomych przewodach...
więcej...

1.3.4 Pozostałe

20. VB550 Zawór odcinający
Na zasilaniu i powrocie wodnych instalacji grzewczych i chłodzących.
więcej...