1.9 Armatura instalacji

1.9.1 Zawory różnicy ciśnień, upustowe

1. DU144 Różnicowy zawór upustowy
Zawór upustowy stosuje się wszędzie tam, gdzie producent kotła wymaga zastosowania obejścia lub gdy określa minimalny przepływ przez obejście podczas pracy kotła.
więcej...
2. DU145 Różnicowy zawór upustowy
Różnicowy zawór upustowy DU145 utrzymuje ciśnienie wytwarzane przez pompę w instalacjach grzewczych na stałym poziomie i redukuje hałas wywołany przepływem wody, zwłaszcza na skutek dławienia tego przepływu przez zawory grzejnikowe. Dzięki...
więcej...
3. DU146 Różnicowy zawór upustowy
Różnicowy zawór upustowy DU146 utrzymuje ciśnienie wytwarzane przez pompę w instalacjach grzewczych na stałym poziomie i redukuje hałas wywołany przepływem wody, zwłaszcza na skutek dławienia tego przepływu przez zawory grzejnikowe. Dzięki...
więcej...
4. DU146 M Różnicowy zawór upustowy dla systemów ciepłowniczych
Różnicowy zawór upustowy DU146M utrzymuje ciśnienie wytwarzane przez pompę w instalacjach grzewczych na stałym poziomie i redukuje hałas wywołany przepływem wody, zwłaszcza na skutek dławienia tego przepływu przez zawory grzejnikowe. Dzięki...
więcej...

1.9.2 Zawory napełniające

5. VF06 Zawór napełniający
Zawór napełniający VF 06 przystosowany jest do napełniania i uzupełniania wodą zamkniętych instalacji grzewczych. Zawór zawiera regulator ciśnienia, zawór zwrotny i zawór odcinający. Konstrukcja zaworu umożliwia montaż manomentru w celu...
więcej...
6. VF04 Zawór napełniający
Zawór napełniający VF 04 przystosowany jest do napełniania i uzupełniania wodą zamknietych instalacji grzewczych. Zawór zawiera regulator ciśnienia, zawór zwrotny i zawór odcinający. Konstrukcja zaworu umożliwia montaż manomentru w celu pomiaru...
więcej...
7. NK295C Zespół napełniający do systemów grzewczych
Zespół napełniający NK295S stosowany jest do napełniania i uzupełniania zamkniętych systemów grzewczych zgodnie z normą DIN EN 12828:2003. Zespół napełniający może być zamontowany bezpośrednio na zasilaniu wody pitnej zgodnie z normą...
więcej...
8. NK300 - zespół napełniający w osłonie izolacyjnej
Zespół napełniający NK300S stosowany jest do napełniania i uzupełniania zamkniętych systemów grzewczych zgodnie z DIN EN 12828:2003. Zespół napełniający może być zamontowany bezpośrednio na zasilaniu wody pitnej zgodnie z PN1717. Zespół...
więcej...

1.9.3 Zawory mieszające do c.w.u.

9. TM50 Termostatyczny zawór mieszający do instalacji c.w.u.
Termostatyczny zawór mieszający TM50 reguluje temperaturę wody i ma zastosowanie: - w centralnej regulacji zasilania ciepłej wody użytkowej lub bezpośrednio przy odbiornikach, albo dla podgrzewania wody z wykorzystaniem energii słonecznej w ukladzie...
więcej...
10. TM50SOLAR Termostatyczny zawór mieszający do instalacji solarnych
Termostatyczne zawory mieszające typu TM50 są stosowane w centralnym zasilaniu wody użytkowej w instalacji solarnej z zasobnikami o podwójnym źródle zasilania. W instalacjach, w których system zasilania zawiera obieg cyrkulacyjny goracej wody,...
więcej...
11. TM200 Termostatyczny zawór mieszający do instalacji c.w.u.
Termostatyczny zawór mieszający TM200 reguluje temperaturę wody i ma zastosowanie: - w centralnej regulacji zasilania ciepłej wody użytkowej lub bezpośrednio przy odbiornikach, albo dla podgrzewania wody z wykorzystaniem energii słonecznej w ukladzie...
więcej...
12. TM200SOLAR Termostatyczny zawór mieszający do instalacji solarnych
Termostatyczne zawory mieszające typu TM200 są stosowane w centralnym zasilaniu wody użytkowej w instalacji solarnej z zasobnikami o podwójnym źródle zasilania. W instalacjach, w których system zasilania zawiera obieg cyrkulacyjny goracej wody,...
więcej...
13. TM300 Solar - Termostatyczny zawór mieszający do instalacji solarnych
Termostatyczne zawory mieszające są stosowane do centralnej regulacji zasilania ciepłej wody użytkowej w systemach solarnych, w układach z dwoma źródłami energii. W miejscach, w których system zasilania wodą zawiera obieg cyrkulacyjny gorącej...
więcej...
14. TM3400/TM3410 Termostatyczny zawór mieszający do instalacji c.w.u.
Termostatyczne zawory mieszające z serii TM34 znajdują zastosowanie w instalacjach centralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją lub bez cyrkulacji. Zadaniem zaworu mieszającego jest utrzymanie stałej temperatury zmieszanej wody...
więcej...

1.9.4 Armatura pozostała

15. E121 Odpowietrznik automatyczny
Odpowietrznik automatyczny E121 przystosowany jest do pracy w instalacjach grzewczych na grzejnikach ściennych i sufitowych nagrzewnic powietrza, naczyniach wzbiorczych powietrza, pionach instalacyjnych, w kotłach grzewczych i separatorach powietrza....
więcej...
16. E121S Odpowietrznik automatyczny do instalacji solarnych
Odpowietrzniki automatyczne E121S przystosowane są do pracy w instalacjach grzewczych, szczególnie w instalacjach solarnych. Powietrze w instalacjach grzewczych powoduje przerwy w przepływie wody wywołując zwiększoną korozję i hałas; dlatego...
więcej...
17. E125S Odpowietrznik automatyczny do instalacji solarnych
Odpowietrzniki E125S są stosowane do automatycznego odpowietrzania systemów zamkniętych wodnych, szczególnie instalacji solarnych. Powietrze gromadzone w przewodach instalacji grzewczych lub innych wypełnionych cieczą, często powodują przerwy...
więcej...
18. FR124 Regulator paleniskowy do kotłów na paliwo stałe
Regulator paleniskowy FR124 przeznaczony jest do współpracy z kotłami na paliwo stałe.
więcej...
19. TS131 Termiczne zabezpieczenie odpływowe
Termiczne zabezpieczenie odpływowe TS 131 zastosowane w instalacjach grzewczych jest zaworem bezpośredniego działania uruchamianym temperaturą czynnika na wylocie ze źródła ciepła. Przy temperaturze 95 st. C zostaje otwarty odpływ wody z ogrzewacza...
więcej...