2.5 Zespoły i zawory bezpieczeństwa

2.5.1 Zawory bezpieczeństwa membranowe do wody

1. SM110 Zawór bezpieczeństwa membranowy do instalacji grzewczych
Membranowe zawory bezpieczeństwa SM110 przeznaczone są, zgodnie z normą EN 12828, do ochrony zamkniętych instalacji grzewczych. Zgodnie z wymaganiami normy, membranowy zawór bezpieczeństwa jest fabrycznie ustawiony na odpowiednie...
więcej...
2. SM120 Zawór bezpieczeństwa membranowy do wodnych systemów zamkniętych i solarnych
Zawór bezpieczeństwa SM120 zabezpiecza ostatni odcinek instalacji grzewczej w przypadku nieprawidłowego zadziałania systemu regulacji. Musi być zdolny do przepuszczenia całej zawartości zbiornika w postaci pary. Normalnie w instalacji grzewczej...
więcej...
3. SM150 Zawór bezpieczeństwa membranowy do zamkniętych instalacji
Membranowe zawory bezpieczeństwa SM150 przeznaczone są, zgodnie z normą DIN 1988 i DIN 4753-1, do ochrony zamkniętych instalacji c.w.u. Zgodnie z wymaganiami normy, membranowy zawór bezpieczeństwa jest fabrycznie ustawiony na odpowiednie...
więcej...
4. SM152 Zawór bezpieczeństwa membranowy do zamkniętych zbiorników wodnych
Zawór bezpieczeństwa SM152 zabezpiecza zbiorniki wody o zbyt wysokim ciśnieniu zgodnie z wymogami DIN 4753, cz. 1 i DIN 1988. Zawór jest ustawiony fabrycznie na stałą wartość i uszczelniony kapturkiem z wytłoczoną wartością nastawy ciśnienia....
więcej...

2.5.2 Zespoły bezpieczeństwa do wody

5. SG 150 Zespół bezpieczeństwa z wymiennym wkładem zaworu bezpieczeństwa
Jest to komplet zawierający wszystkie niezbędne elementy takie jak: zawory zwrotne, odcinające, króćce pomiarowe i membranowy zawór bezpieczeństwa. Zespół umożliwa automatyczne otwieranie i zamykanie zespołu zabezpieczając wylot z podgrzewacza....
więcej...
6. SG 150D Zespół bezpieczeństwa z wymiennym wkładem zaworu bezpieczeństwa i regulatorem ciśnienia
Jest to komplet zawierający wszystkie niezbędne elementy takie jak: zawory zwrotne, odcinające, króćce pomiarowe i membranowy zawór bezpieczeństwa oraz regulator ciśnienia. Zespół zapewnia automatyczne otwieranie i zamykanie zespołu zabezpieczającego...
więcej...
7. SG160S Zespół bezpieczeństwa do wody
Zespół bezpieczeństwa SG160S zabezpiecza podgrzewacze wody przed zbyt wysokim ciśnieniem zgodnie z wymogami DIN 4753, Część 1, DIN 1988 i DIN EN1488. Jest to komplet zawierający wszystkie niezbędne elementy takie jak: zawory zwrotne, odcinające,...
więcej...
8. SG160SD Zespół bezpieczeństwa do wody z regulatorem ciśnienia
Zespół SG160SD zabezpiecza podgrzewacze wody przed zbyt wysokim ciśnieniem zgodnie z wymogami DIN 4753, cz. 1, DIN 1988 i DIN EN1488. Jest to komplet zawierający wszystkie niezbędne elementy takie jak zawory zwrotne, odcinające, króćce pomiarowe...
więcej...
9. SG162 Zespół bezpieczeństwa SECURA do ciśnieniowych podgrzewaczy wody do 200 L
Zespół SG162 zabezpiecza podgrzewacze wody do 200L przed zbyt wysokim ciśnieniem zgodnie z wymogami DIN 4753, cz. 1, DIN 1988 i DIN EN1488. Jest to komplet zawierający wszystkie niezbędne elementy takie jak zawory zwrotne, odcinające, króćce...
więcej...

2.5.3 Zawory bezpieczeństwa kołnierzowe do wody

10. SV300 Zawór upustowy, szybki tzw. bezpieczeństwa
Szybko reagujący zawór upustowy SV300 jest uruchamiany przepływającym przez niego medium za pomocą zaworu pilotowego. Najczęściej jest instalowany na odcinkach zasilania i zabezpiecza części instalacji o niższym ciśnieniu przed ryzykiem wystąpienia...
więcej...