DCM6 Presostat

DCM6 Presostat
Presostat przeznaczony do monitorowania ciśnienia w przewodach.

DCM6 - Presostat

Rodzaj ciśnienia: nadciśnienie, względne
Przyłącze ciśnieniowe: Gwint wewnętrzny G1/4, gwint zewnętrzny G1/2
Podłączenie elektryczne: złącze DIN 43650
St. ochrony: IP54
Materiał obudowy: odporna mechanicznie, odporna na wodę morską obudowa wykonana z aluminiowego odlewu ciśnieniowego GD AlSi12
Temp. medium: -25...70°C
Ograniczenie temp. medium: temperatura maks. 70°C, krótkotrwale do 85°C. Wyższe temperatury dopuszczalne przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń (np.odwadniacz)
Temperatura otoczenia: -25...70°C
Ograniczenie temperatury otoczenia: Przy temperaturach poniżej 0°C, należy zabezpieczyć czujnik i przekaźnik przed kondensacją
Obciążenie zestyku: Zestyk SPDT 250Vac, obciążalność 5A (indukcyjna), 8A (rezystancyjna)
Funkcje opcjonalne: Wykonania specjalne (oznaczone dodatkowymi kodami):
-301: budowa terminali przyłączeniowych, IP65
-307: dwa mikroprzełączniki, przełączane równolegle lub kolejno, stały czas przełączania, obudowa terminali przyłączeniowych, IP65
-217: dwa mikroprzełączniki, 1 wtyczka, przełączanie kolejno, regulowany czas przełączania
-213: pozłacane styki, maks. 24Vdc, 100mA, min 5Vdc, 2mA; niedostępna nastawa czasu przełączania
-351: IP65. Obudowa przekaźnika odporna na działanie czynników chemicznych
-513: pozłacane styki, stała histereza, IP65, maks. 24Vdc, 100mA, min 5Vdc, 2mA, stopień zabezpieczeń EEx-i
Zakres nastawy ciśnienia otwarcia: 0,5...6bar
Nastawiana histereza załączania: nie
Histereza załączania: 0,15bar
Maks. ciśnienie: 16bar
Materiał czujnika: 1.4104 + 1.4571

Zastosowanie

Praca w warunkach normalnych:
Zawór elektromagnetyczny MV w stanie bez napięciowym pozostaje zamknięty. Po podaniu napięcia na cewkę zaworu, zawór sie otwiera pozwalając na przepływ wody do instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej.

Praca w warunkach pożaru:
W przypadku pożaru, jeśli w wewnętrznej instalacji hydrantowej nastąpi przepływ wody, urządzenia(presostat, lub sygnalizator przepływu cieczy) dają sygnał do zaworu elektromagnetycznego, który odcina wodę do instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej. W ten sposób, jedynie wewnętrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wodę.

Zaletą tego rozwiązania jest automatyczna możliwość odcięcia instalacji bytowo-gospodarczej.

Wadą jest konieczność dostarczenia energii elektrycznej, a także fakt, iż przy awarii energii elektrycznej użytkownicy będą pozbawieni wody do celów bytowo-gospodarczych.

Dostrzegając pewne ograniczenia tego rozwiązania proponujemy Państwu inne:
Patrz pkt 4.1.5 i pkt 4.1.6

Załączniki
L.p. Typ dokumentu (wersja) Nazwa pliku Rozmiar
1. Instrukcja montażu PDF dcm pl2b0238-ge51r1113c.pdf 641 KB
2. Karta katalogowa PDF dcm-ge51r0215.pdf 1971 KB