DH300 Zawór pierwszeństwa / priorytetu (nadmiarowo-upustowy) gwintowany

DH300 Zawór pierwszeństwa / priorytetu (nadmiarowo-upustowy) gwintowany
Zawór pierwszeństwa (priorytetu) DH 300, zamontowany na instalacji wewnętrznej przeciwpożarowej po wykryciu spadku ciśnienia w instalacji poniżej nastawionego ciśnienia na zaworze, automatycznie odcina zasilanie wody do instalacji bytowej.
Medium woda
Materiał korpusu żeliwo sferoidalne GGG40
Wykończenie powierzchni powlekana proszkowo
Typ przyłącza kołnierzowe
Maks. temp. medium 80 oC
Ciśn. stat. PN16
Min. ciśnienie wejściowe 0,7 bar
Zakres nastawy ciśnienia 1 ... 12 bar
Dodatkowy opis
duży przepływ
duża dokładność regulacji
powlekany proszkiem wewnątrz i na zewnątrz - proszek jest fizjologicznie i toksycznie bezpieczny
wbudowany obwód regulacji i zawory kulowe
wymienny wkład zaworu
Zastosowanie

Wariant 1.

Piony suche zostają nawodnione. Do podnoszenia ciśnienia w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wykorzystujemy istniejący układ podnoszenia ciśnienia. W celu utrzymania parametrów wody do celów ppoż. na odpowiednim poziomie, na instalacji wewnętrznej bytowo-gospodarczej, za odejściem na pion wewnętrznej instalacji ppoż. należy zamontować zawór priorytetu DH300 o średnicy zależnej od średnicy instalacji bytowo-gospodarczej.
Na zaworze nastawia się minimalne ciśnienie, które musi być w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej. Jeżeli ciśnienie w instalacji ppoż. spadnie poniżej nastawionego ciśnienia na zaworze, zawór automatycznie odcina zasilanie wody do instalacji bytowej. Zawór ten nie potrzebuje żadnych dodatkowych źródeł zasilania i działa niezależnie od innych systemów.

Zasada działania zaworów priorytetu DH300:
Praca w warunkach normalnych:
Zawór nadmiarowo-upustowy DH300 jest otwarty pozwalając na swobodny przepływ wody do instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej.

Praca w warunkach pożaru:
W przypadku pożaru, jeżeli w wewnętrznej instalacji ppoż. w wyniku poboru wody do celów gaśniczych nastąpi spadek ciśnienia, zawór priorytetu DH300 natychmiast odcina wodę do instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej. W ten sposób jedynie wewnętrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wodę.


Wariant 2.

Piony suche zostają nawodnione. Do podnoszenia ciśnienia w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej montujemy nowy układ podnoszenia ciśnienia. W celu utrzymania parametrów wody do celów ppoż. na odpowiednim poziomie, na instalacji wewnętrznej bytowo-gospodarczej, za odejściem na pion wewnętrznej instalacji ppoż. należy zamontować zawór priorytetu DH300 o średnicy zależnej od średnicy instalacji bytowo-gospodarczej. Na zaworze nastawia się minimalne ciśnienie, które musi być w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej. Jeżeli ciśnienie w instalacji ppoż. spadnie poniżej nastawionego ciśnienia na zaworze, zawór automatycznie odcina zasilanie wody do instalacji bytowej. Zawór ten nie potrzebuje żadnych dodatkowych źródeł zasilania i działa niezależnie od innych systemów.

Zasada działania zaworów priorytetu DH300:

Praca w warunkach normalnych:
Zawór nadmiarowo-upustowy DH300 jest otwarty pozwalając na swobodny przepływ wody do instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej.

Praca w warunkach pożaru:
W przypadku pożaru, jeżeli w wewnętrznej instalacji ppoż. w wyniku poboru wody do celów gaśniczych nastąpi spadek ciśnienia, zawór priorytetu DH300 natychmiast odcina wodę do instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej. W ten sposób jedynie wewnętrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wodę.

Załączniki
L.p. Typ dokumentu (wersja) Nazwa pliku Rozmiar
1. Aplikacja suchy pion - wariant 1 PDF Aplikacja suchy pion DHwariant1 Model.pdf 38 KB
2. Aplikacja suchy pion - wariant 2 PDF Aplikacja suchy pion DHwariant2 Model.pdf 38 KB
3. Aplikacja suchy pion - wariant 3 PDF Aplikacja suchy pion MV,DH Model.pdf 30 KB
4. Instrukcja montażu PDF dh300-ii-mu1h-1331-ge23r0620.pdf 825 KB
5. Instrukcja obsługi i uruchomienia PDF DH300-ii-pl01r1020.pdf 1725 KB
6. Karta katalogowa PDF DH300-k-pl01r0522.pdf 1043 KB