1 Przykłady zastosowań

1.1 HCE80 - ogrzewanie podłogowe

1. Ogrzewanie podłogowe bez programu czasowego
Moduł pomieszczeniowy T87RF2083 z czujnikiem temperatury pomieszczenia oraz zadajnikiem musi być zamontowany bezpośrednio w strefie, w której będzie mierzył temperaturę. T87RF2083 przesyła drogą radiową wartość temperatury oraz wielkość...
więcej...
2. Ogrzewanie podłogowe z programem i bez programu czasowego
Regulator bezprzewodowy CMT927 posiada możliwość sterowania według programu czasowego i może być przypisany do dowolnej strefy sterowanej regulatorem HCE80. Pozostałe strefy mogą być sterowane bez programu czasowego na podstawie sygnału z czujnika...
więcej...
3. Ogrzewanie grzejnikowe i podłogowe, do stref grzewczych
Moduł sterujący evotouch, z dotykowym wyświetlaczem, posiada możliwość sterowania niezależnie do 8 stref grzewczych, bezprzewodowo steruje ogrzewaniem podłogowych przez regulator strefowy HCE80 oraz ogrzewaniem grzejnikowym przez bezprzewodowe...
więcej...