MV300 - Zawór elektromagnetyczny kołnierzowy

MV300 - Zawór elektromagnetyczny kołnierzowy
Zawór elektromagnetyczny MV300, może być podłączony do instalacji sygnalizującej pożar i przy alarmie pożarowym automatycznie odcina dopływ wody do instalacji socjalno-bytowej.

MV300 - Zawór elektromagnetyczny

Zawór MV300 jest głównie stosowany jako zawór odcinający. Jest sterowany przez wewnętrzny zawór elektromagnetyczny. Zwarta zabudowa sprawia, że nadaje się on idealnie do zastosowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni np. w kanałach. Zawór do zastosowania w szerokim zakresie w instalacjach przemysłowych i komercyjnych

Medium woda
Materiał korpusu żeliwo sferoidalne GGG40
Wykończenie powierzchni powlekana proszkowo
Typ przyłącza kołnierzowe
Maks. temp. medium 80°C
Ciśnienie stat. PN16
Min. ciśnienie wejściowe 0,7 bar
Dodatkowy opis
  • duży przepływ
  • podłączenie przewodu impulsowego nie jest konieczne
  • powlekany proszkiem wewnątrz i na zewnątrz - proszek jest fizjologicznie i toksycznie bezpieczny
  • wbudowany obwód regulacji i zawory kulowe

Zastosowanie

Praca w warunkach normalnych:
Zawór elektromagnetyczny MV w stanie bez napięciowym pozostaje zamknięty. Po podaniu napięcia na cewkę zaworu, zawór się otwiera pozwalając na przepływ wody do instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej.

Praca w warunkach pożaru:
W przypadku pożaru, jeśli w wewnętrznej instalacji hydrantowej nastąpi przepływ wody, urządzenia (presostat, lub sygnalizator przepływu cieczy) dają sygnał do zaworu elektromagnetycznego, który odcina wodę do instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej. W ten sposób, jedynie wewnętrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wodę.

Zaletą tego rozwiązania jest automatyczna możliwość odcięcia instalacji bytowo-gospodarczej.

Wadą jest konieczność dostarczenia energii elektrycznej, a także fakt, iż przy awarii energii elektrycznej użytkownicy będą pozbawieni wody do celów bytowo-gospodarczych.

Dostrzegając pewne ograniczenia tego rozwiązania proponujemy Państwu inne:
Patrz pkt 4.1.5 i pkt 4.1.6

Załączniki
L.p. Typ dokumentu (wersja) Nazwa pliku Rozmiar
1. Instrukcja montażu PDF MV300-instrukcja montażu-pl01r0620.pdf 339 KB
2. Instrukcja obsługi PDF MV300-instrukcja obsługi-pl01r0920.pdf 2083 KB
3. Karta katalogowa PDF MV300-k-pl01r0522.pdf 3349 KB