MV300/MV100 - Zawór elektromagnetyczny gwintowany

MV300/MV100 - Zawór elektromagnetyczny gwintowany
Zawór elektromagnetyczny MV300/MV100, może być podłączony do instalacji sygnalizującej pożar i przy alarmie pożarowym automatycznie odcina dopływ wody do instalacji socjalno-bytowej.

MV300/MV100 - Zawór elektromagnetyczny

Zawory MV300/MV100 są głównie stosowane jako zawór odcinający. Zawory te są sterowane przez wbudowany zawór elektromagnetyczny. Ich zwarta budowa powoduje, że szczególnie nadają się do montowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni np. w kanałach. Przeznaczony do stosowania we wszystkich typach instalacji.

Medium woda
Maks. temp. medium 80°C
Ciśnienie stat. PN16
Min. ciśnienie wejściowe 0,5 bar
Dodatkowy opis
  • duży przepływ i mały ciężar
  • podłączenie przewodu impulsowego nie jest konieczne
  • zawory pilotowe występują w dwóch wersjach - normalnie zamknięty (wersja standardowa) i normalnie otwarty (wersja na życzenie)
  • wbudowany obwód regulacji i zawory kulowe
  • wersje PN25 na życzenie

Zastosowanie

Praca w warunkach normalnych:
Zawór elektromagnetyczny MV w stanie bez napięciowym pozostaje zamknięty. Po podaniu napięcia na cewkę zaworu, zawór sie otwiera pozwalając na przepływ wody do instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej.

Praca w warunkach pożaru:
W przypadku pożaru, jeśli w wewnętrznej instalacji hydrantowej nastąpi przepływ wody, urządzenia(presostat, lub sygnalizator przepływu cieczy) dają sygnał do zaworu elektromagnetycznego, który odcina wodę do instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej. W ten sposób, jedynie wewnętrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wodę.

Zaletą tego rozwiązania jest automatyczna możliwość odcięcia instalacji bytowo-gospodarczej.

Wadą jest konieczność dostarczenia energii elektrycznej, a także fakt, iż przy awarii energii elektrycznej użytkownicy będą pozbawieni wody do celów bytowo-gospodarczych.

Dostrzegając pewne ograniczenia tego rozwiązania proponujemy Państwu inne:
Patrz pkt 4.1.5 i pkt 4.1.6

Załączniki
L.p. Typ dokumentu (wersja) Nazwa pliku Rozmiar
1. Instrukcja montażu PDF mv300-mv100-i-pl01r0120.pdf 7248 KB
2. Karta katalogowa PDF MV300-MV100-k-pl01r0920.pdf 8058 KB