S6065 Sygnalizator przepływu cieczy

S6065 Sygnalizator przepływu cieczy
Sygnalizatory przepływu stosowane są do monitorowania wielkości przepływu w przewodach instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych.
W instalacjach z medium: woda, olej oraz w obiegach chłodzących i systemach smarowania.
Klasa ochrony IP65
Obciążenie zestyku SPDT, napięcie 250Vac, (8)15 A
Sposób zmiany nastawy wkręt
Maks. temp. medium 120 oC
Zakres nastawy 0,6..165 m3/h w zależności od średnicy rurociągu
Ciecz
Medium Maks. ciśnienie Typ
  bar  
ciecze nieagresywne 11 S6065A1003  
ciecze agresywne 30 S6065A2001  
Załączniki
L.p. Typ dokumentu (wersja) Nazwa pliku Rozmiar
1. Instrukcja montażu PDF s6065a-instrukcja-pl01r0413.pdf 182 KB