S6065A - Sygnalizator przepływu cieczy

S6065A - Sygnalizator przepływu cieczy
Sygnalizatory przepływu przeznaczone do monitorowania przepływu w przewodach.

S6065A - Sygnalizator przepływu cieczy

W instalacjach z medium: woda, olej oraz w obiegach chłodzących i systemach smarowania.

Klasa ochrony: IP65
Obciążenie zestyku: SPDT, napięcie 250Vac, (8)15 A
Sposób zmiany nastawy: wkręt
Dopuszczenia: certyfikat TUEV
Maks. temp. medium: 120°C
Zakres nastawy: 0,6..165 m3/h w zależności od średnicy rurociągu
Maks. ciśnienie: 30 bar

Zastosowanie

Praca w warunkach normalnych:
Zawór elektromagnetyczny MV w stanie bez napięciowym pozostaje zamknięty. Po podaniu napięcia na cewkę zaworu, zawór sie otwiera pozwalając na przepływ wody do instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej.

Praca w warunkach pożaru:
W przypadku pożaru, jeśli w wewnętrznej instalacji hydrantowej nastąpi przepływ wody, urządzenia(presostat, lub sygnalizator przepływu cieczy) dają sygnał do zaworu elektromagnetycznego, który odcina wodę do instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej. W ten sposób, jedynie wewnętrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wodę.

Zaletą tego rozwiązania jest automatyczna możliwość odcięcia instalacji bytowo-gospodarczej.

Wadą jest konieczność dostarczenia energii elektrycznej, a także fakt, iż przy awarii energii elektrycznej użytkownicy będą pozbawieni wody do celów bytowo-gospodarczych.

Dostrzegając pewne ograniczenia tego rozwiązania proponujemy Państwu inne:
Patrz pkt 4.1.5 i pkt 4.1.6

Załączniki
L.p. Typ dokumentu (wersja) Nazwa pliku Rozmiar
1. Instrukcja montażu PDF s6065a-I-pl01r0413.pdf 182 KB
2. Karta katalogowa PDF s6065a-k-pl01r0413.pdf 182 KB