VV300/VV100 – Zawór pierwszeństwa gwintowany

VV300/VV100 – Zawór pierwszeństwa gwintowany
Zawór pierwszeństwa automatycznie odcina dopływ wody do instalacji socjalno-bytowej tylko w przypadku gdy ciśnienie w instalacji ppoż. spadnie poniżej ustawionej wartości.

VV300/VV100 Zawór pierwszeństwa

Zawór pierwszeństwa VV300/VV100 jest kombinacją regulatora i ogranicznika ciśnienia. Jest stosowany do zapewnienia priorytetu zaopatrzenia w wodę pitną szczególnie ważnych części instalacji. Pozostałe części instalacji są zasilane tylko w przypadku wystarczającej ilości wody pitnej. Dodatkowo część niskociśnieniowa instalacji jest chroniona przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.
Stosowanie zaworu pierwszeństwa zabezpiecza przed uszkodzeniami z powodu nadmiernego ciśnienia. Nastawione ciśnienie pozostaje stałe nawet przy dużych wahaniach na wejściu.

Medium woda
Materiał korpusu żeliwo sferoidalne GGG40
Typ przyłącza mosiądz
Maks. temp. medium 80°C
Ciśnienie stat. PN16
Min. ciśnienie wejściowe 0,5bar
Zakres nastawy ciśnienia 0,5...12bar
Wersja standardowa PN 16; na życzenie PN25
Średnica przyłącza 3/4 ca/a, przyłącze gwintowane: 3/4, 1 i 1 1/2 cala
DN 20mm
KVS 15
Dodatkowy opis
  • duży przepływ
  • wysoka dokładność regulacji
  • korpus mosiężny z gwintem wewnętrznym
  • wbudowany obwód regulacji i zawory kulowe

Zastosowanie

Praca w warunkach normalnych:
Zawór pierwszeństwa VV jest otwarty i pracuje jak regulator ciśnienia utrzymując ciśnienie w instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej na stałym poziomie niezależnie od wahań ciśnienia wejściowego.

Praca w warunkach pożaru:
W przypadku pożaru, jeśli w wewnętrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody do celów gaśniczych nastąpi spadek ciśnienia, zawór pierwszeństwa VV natychmiast odcina wodę do instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej. W ten sposób jedynie wewnętrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wodę.

Zaletą tego rozwiązania jest automatyczna możliwość odcięcia instalacji bytowo-gospodarczej, brak konieczności dostarczenia energii elektrycznej oraz fakt, iż przy pracy w normalnych warunkach zawór jest bezczynny tylko pracuje jako reduktor ciśnienia w instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej.

Załączniki
L.p. Typ dokumentu (wersja) Nazwa pliku Rozmiar
1. Instrukcja montażu PDF VV300-VV100-ii-pl01r1020.pdf 2186 KB
2. Karta katalogowa PDF VV300-VV100 -k-pl01r0522.pdf 498 KB