1.10 Zawory i napędy do instalacji c.o.

1.10.1 Zawory dzielące i strefowe

1. Zawory i siłowniki serii VC
Do zastosowania w instalacjach domowych centralnego ogrzewania oraz do zasilania zasobników ciepłej wody użytkowej.
więcej...
2. Zawory serii V4043 / V4044 z napędem
Zawór przelotowy z napędem i sprężyną powrotną. Zasilanie dwużyłowe, maksymalne ciśnienie pracy 860 kPa.
więcej...

1.10.2 Zawory dzielące i dławiące

3. V135 Zawór 3-dr mieszająco-dzielący PN16, DN15-32
Zawór V135 z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym współpracuje z małymi siłownikami liniowymi lub głowicami termostatycznymi.
więcej...
4. V136 Zawór 2-dr dławiący PN16, DN15/25
Zawór V136 z gwintem wewnętrznym współpracuje z małymi siłownikami liniowymi lub głowicami termostatycznymi.
więcej...

1.10.3 Siłowniki termiczne

5. MT4/MT8 Siłownik termiczny do regulacji strefowej (Smart-T)
Siłownik termiczny sterowany jest sygnałem zał./wył. oraz modulowanym impulsem poprzez sterowniki XL10/12. Współpracują również z zaworami serii V58xxA/C oraz serii V90xx.
więcej...