2.5 Zespoły i zawory bezpieczeństwa

2.5.1 Zawory bezpieczeństwa kołnierzowe do wody

1. SV300 Zawór upustowy, szybki tzw. bezpieczeństwa
Szybko reagujący zawór upustowy SV300 jest uruchamiany przepływającym przez niego medium za pomocą zaworu pilotowego. Najczęściej jest instalowany na odcinkach zasilania i zabezpiecza części instalacji o niższym ciśnieniu przed ryzykiem wystąpienia...
więcej...