2.3 Armatura wody przemysłowej

2.3.1 Regulatory ciśnienia (do wody pitnej)

1. D15S Regulator ciśnienia – kołnierzowy (wersja standardowa)
Regulatory ciśnienia D15S chronią instalacje wodne przed wysokim ciśnieniem wejściowym. Zawory są stosowane w instalacjach wodociągowych i przemysłowych zabezpieczając je przed uszkodzeniami wynikającymi ze zmian ciśnienia oraz pozwalają na...
więcej...
2. D15SN - Regulator ciśnienia kołnierzowy (wersja niskociśnieniowa)
Regulatory ciśnienia D15SN chronią instalacje wodne przed zbyt wysokim ciśnieniem wejściowym. Mają zastosowanie w instalacjach domowych, przemysłowych i komercyjnych w zakresie ich specyfikacji. Regulatory ciśnienia zabezpieczają instalcje...
więcej...
3. D15SH - Regulator ciśnienia kołnierzowy (wersja wysokociśnieniowa)
Regulatory ciśnienia D15SH chronią instalacje wodne przed zbyt wysokim ciśnieniem wejściowym. Mają zastosowanie w instalacjach domowych, przemysłowych i komercyjnych w zakresie ich specyfikacji. Regulatory ciśnienia zabezpieczają instalacje...
więcej...
4. D16 Regulator ciśnienia, kołnierzowy (wersja standardowa)
Regulatory ciśnienia D16 chronią instalacje przed nadmiernym ciśnieniem wejściowym. Regulatory mają zastosowanie w instalacjach wodociągowych i przemysłowych zabezpieczając je przed uszkodzeniami wynikającymi ze zmian ciśnienia oraz pozwalają...
więcej...
5. DR300 Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym
Regulatory ciśnienia DR300 zabezpieczają instalację po stronie wylotowej przed niepożądanym wzrostem ciśnienia po stronie wlotowej. Regulatory te stosuje się w przypadkach gdzie przepływ reduktorów bezpośredniego działania jest niewystarczający....
więcej...

2.3.2 Regulatory ciśnienia pozostałe

6. D22 Regulator ciśnienia do sprężonego powietrza
Regulator ciśnienia D22 chroni instalację przed nadmiernym ciśnieniem wejściowym. Regulatory mają zastosowanie w instalacjach przemysłowych zabezpieczając je przed uszkodzeniami wynikającymi ze zmian ciśnienia oraz pozwalają na zmniejszenie...
więcej...

2.3.3 Zawory napełniające

7. VR170 Zawór napełniający pływakowy do zbiorników wody
Zawór pływakowy VR 170 reguluje poziom cieczy w zbiornikach otwartych lub zamkniętych, może także być stosowany do napełniania zbiorników wody zasilającej. Może być stosowany w szerokim zakresie w instalacjach przemysłowych i komercyjnych....
więcej...
8. FV300 Zawór napełniający
Zawór FV300 może być stosowany do instalacji zasilania wody oraz do napełniania zbiorników i cystern. Jest sterowany poziomem czynnika przez zawór pływakowy z rurką impulsową. Jest zabezpieczony przed ciągłym napełnianiem poprzez zastosowanie...
więcej...

2.3.4 Zawory przeponowe serii 300

9. DH300/DH100 Zawór pierwszeństwa / priorytetu  (nadmiarowo-upustowy) gwintowany
Zawór pierwszeństwa (priorytetu) DH 300/DH100 kontroluje ciśnienie na wlocie do instalacji. Mogą być one stosowane wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba utrzymywanie ciśnienia wejściowego na odpowiednim, ustalonym poziomie. Zawór pozostaje...
więcej...
10. DH300 Zawór pierwszeństwa / priorytetu  (nadmiarowo-upustowy) kołnierzowy
Zawór pierwszeństwa (priorytetu) DH300 reguluje ciśnienie po stronie wejściowej. Jest stosowany kiedy nie może zostać przekroczone określone ciśnienie na wejściu np. ograniczenie ciśnienia w sieci zasilającej lub na odcinku z sieci zasilającej...
więcej...
11. FD300 Zawór do kontroli słupa wody
Zawór do kontroli słupa wody kontroluje poziom np. w zbiornikach wody bez potrzeby używania zaworu pływakowego lub innych regulatorów. Zawór główny i pilotowy o bardzo wysokiej czułości - instalowane są poza zbiornikiem; zawór pilotowy mierzy...
więcej...
12. MV300/MV100 Zawór elektromagnetyczny
Zawory serii MV300/MV100 są głównie stosowane jako zawór odcinający. Zawory te są sterowane przez wbudowany zawór elektromagnetyczny. Ich zwarta budowa powoduje, że szczególnie nadają się do montowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni...
więcej...
13. MV300 Zawór elektromagnetyczny
Zawór MV300 jest głównie stosowany jako zawór odcinający. Jest sterowany przez wewnętrzny zawór elektromagnetyczny. Zwarta zabudowa sprawia, że nadaje się on idealnie w miejscach o ograniczonej przestrzeni np. w kanałach. Zawór do zastosowania...
więcej...
14. PC300 Pompowy zawór ochronny
Zawór PC300 do systemów pompowych jest używany do zapobiegania negatywnym skutkom nagłych zmian ciśnienia w długich instalacjach spowodowanych nagłym wyłączeniem pompy (np. wskutek awarii zasilania).
więcej...
15. SV300 Zawór bezpieczeństwa
Szybko reagujący zawór upustowy SV300 jest uruchamiany przepływającym przez niego medium za pomocą zaworu pilotowego. Najczęściej jest instalowany na odcinkach zasilania i zabezpiecza części instalacji o niższym ciśnieniu przed ryzykiem wystąpienia...
więcej...
16. VR300 Regulator przepływu
Regulator przepływu zwany też zaworem ograniczającym przepływ, utrzymuje stałą, zadaną wartość przepływu niezależnie od zmian ciśnienia na wejściu i przepływu początkowego. Zapobiega np. pracy pomp ze zbyt wysoką wydajnością lub reguluje...
więcej...
17. VV300/VV100 Zawór pierwszeństwa
Zawór pierwszeństwa VV300/VV100 jest kombinacją regulatora i ogranicznika ciśnienia. Jest stosowany do zapewnienia priorytetu zaopatrzenia w wodę pitną szczególnie ważnych części instalacji. Pozostałe części są zasilane tylko w przypadku...
więcej...
18. VV300 Zawór pierwszeństwa
Zawór pierwszeństwa VV300 jest kombinacją regulatora i ogranicznika ciśnienia. Jest stosowany do zapewnienia priorytetu zaopatrzenia w wodę pitną szczególnie ważnych części instalacji. Pozostałe części są zasilane tylko w przypadku wystarczającej...
więcej...

2.3.5 Zawory kulowe

19. HAV - Zawór kulowy z siłownikiem do wody
Zawór kulowy z siłownikiem HAV do otwierania i zamykania przepływu wody. Zawór może być zastosowany do systemu podlewania podczas nieobecności właściciela budynku, gwarantując ochronę przed uszkodzeniami spowodowanymi zalaniem. Charakteryzuje...
więcej...