4 Urządzenia do instalacji przeciwpożarowych

4.3 Nawadnianie suchych pionów

1. DH300 Zawór pierwszeństwa / priorytetu (nadmiarowo-upustowy) gwintowany
Zawór pierwszeństwa (priorytetu) DH 300, zamontowany na instalacji wewnętrznej przeciwpożarowej po wykryciu spadku ciśnienia w instalacji poniżej nastawionego ciśnienia na zaworze, automatycznie odcina zasilanie wody do instalacji bytowej.
więcej...