2.3 Armatura wody przemysłowej

2.3.1 Zawory przeponowe serii 300

1. DH300/DH100 Zawór pierwszeństwa / priorytetu  (nadmiarowo-upustowy) gwintowany
Zawór pierwszeństwa (priorytetu) DH 300/DH100 kontroluje ciśnienie na wlocie do instalacji. Mogą być one stosowane wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba utrzymywanie ciśnienia wejściowego na odpowiednim, ustalonym poziomie. Zawór pozostaje...
więcej...
2. DH300 Zawór pierwszeństwa / priorytetu  (nadmiarowo-upustowy) kołnierzowy
Zawór pierwszeństwa (priorytetu) DH300 reguluje ciśnienie po stronie wejściowej. Jest stosowany kiedy nie może zostać przekroczone określone ciśnienie na wejściu np. ograniczenie ciśnienia w sieci zasilającej lub na odcinku z sieci zasilającej...
więcej...
3. FD300 Zawór do kontroli słupa wody
Zawór do kontroli słupa wody kontroluje poziom np. w zbiornikach wody bez potrzeby używania zaworu pływakowego lub innych regulatorów. Zawór główny i pilotowy o bardzo wysokiej czułości - instalowane są poza zbiornikiem; zawór pilotowy mierzy...
więcej...
4. MV300/MV100 Zawór elektromagnetyczny
Zawory serii MV300/MV100 są głównie stosowane jako zawór odcinający. Zawory te są sterowane przez wbudowany zawór elektromagnetyczny. Ich zwarta budowa powoduje, że szczególnie nadają się do montowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni...
więcej...
5. MV300 Zawór elektromagnetyczny
Zawór MV300 jest głównie stosowany jako zawór odcinający. Jest sterowany przez wewnętrzny zawór elektromagnetyczny. Zwarta zabudowa sprawia, że nadaje się on idealnie w miejscach o ograniczonej przestrzeni np. w kanałach. Zawór do zastosowania...
więcej...
6. PC300 Pompowy zawór ochronny
Zawór PC300 do systemów pompowych jest używany do zapobiegania negatywnym skutkom nagłych zmian ciśnienia w długich instalacjach spowodowanych nagłym wyłączeniem pompy (np. wskutek awarii zasilania).
więcej...
7. SV300 Zawór bezpieczeństwa
Szybko reagujący zawór upustowy SV300 jest uruchamiany przepływającym przez niego medium za pomocą zaworu pilotowego. Najczęściej jest instalowany na odcinkach zasilania i zabezpiecza części instalacji o niższym ciśnieniu przed ryzykiem wystąpienia...
więcej...
8. VR300 Regulator przepływu
Regulator przepływu zwany też zaworem ograniczającym przepływ, utrzymuje stałą, zadaną wartość przepływu niezależnie od zmian ciśnienia na wejściu i przepływu początkowego. Zapobiega np. pracy pomp ze zbyt wysoką wydajnością lub reguluje...
więcej...
9. VV300/VV100 Zawór pierwszeństwa
Zawór pierwszeństwa VV300/VV100 jest kombinacją regulatora i ogranicznika ciśnienia. Jest stosowany do zapewnienia priorytetu zaopatrzenia w wodę pitną szczególnie ważnych części instalacji. Pozostałe części są zasilane tylko w przypadku...
więcej...
10. VV300 Zawór pierwszeństwa
Zawór pierwszeństwa VV300 jest kombinacją regulatora i ogranicznika ciśnienia. Jest stosowany do zapewnienia priorytetu zaopatrzenia w wodę pitną szczególnie ważnych części instalacji. Pozostałe części są zasilane tylko w przypadku wystarczającej...
więcej...