4 Urządzenia do instalacji przeciwpożarowych

4.1 Połączenie instalacji wodociągowej z instalacją przeciwpożarową

1. MV300 - Zawór elektromagnetyczny kołnierzowy
Zawór elektromagnetyczny MV300, może być podłączony do instalacji sygnalizującej pożar i przy alarmie pożarowym automatycznie odcina dopływ wody do instalacji socjalno-bytowej.
więcej...
2. MV300/MV100 - Zawór elektromagnetyczny gwintowany
Zawór elektromagnetyczny MV300/MV100, może być podłączony do instalacji sygnalizującej pożar i przy alarmie pożarowym automatycznie odcina dopływ wody do instalacji socjalno-bytowej.
więcej...
3. S6065A - Sygnalizator przepływu cieczy
Sygnalizatory przepływu przeznaczone do monitorowania przepływu w przewodach.
więcej...
4. DCM6 Presostat
Presostat przeznaczony do monitorowania ciśnienia w przewodach.
więcej...
5. VV300 – Zawór pierwszeństwa kołnierzowy
Zawór pierwszeństwa VV300, automatycznie odcina dopływ wody do instalacji socjalno-bytowej tylko w przypadku gdy ciśnienie w instalacji ppoż. spadnie poniżej ustawionej wartości.
więcej...
6. VV300/VV100 – Zawór pierwszeństwa gwintowany
Zawór pierwszeństwa automatycznie odcina dopływ wody do instalacji socjalno-bytowej tylko w przypadku gdy ciśnienie w instalacji ppoż. spadnie poniżej ustawionej wartości.
więcej...
7. DH300 Zawór pierwszeństwa / priorytetu (nadmiarowo-upustowy) kołnierzowy
Zawór pierwszeństwa (priorytetu) DH300 reguluje ciśnienie po stronie wejściowej. Automatycznie odcina dopływ wody do instalacji socjalno-bytowej tylko w przypadku gdy ciśnienie w instalacji ppoż. spadnie poniżej ustawionej wartości.
więcej...
8. DH300/DH100 Zawór pierwszeństwa / priorytetu (nadmiarowo-upustowy) gwintowany
Zawór pierwszeństwa (priorytetu) DH300/DH100 reguluje ciśnienie po stronie wejściowej. Automatycznie odcina dopływ wody do instalacji socjalno-bytowej tylko w przypadku gdy ciśnienie w instalacji ppoż. spadnie poniżej ustawionej wartości.
więcej...